Gradsko vijeće Materijali za Radna tijela

Materijale za 6. sjednicu Odbora za dodjelu javnih priznanja koja će se održati dana 29. listopada 2018. godine preuzmite ovdje. 

ZAVRŠENO

Materijale za Odbore radnih tijela Gradskog vijeća preuzmite ovdje. 

5. sjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U petak, 21. rujna 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 5sjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada JastrebarskogDnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora za dodjelu javnih priznanja
a) Zapisnik
2. Razmatranje pristiglih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Jastrebarskog,
a) Prijedlog za Nagradu Grada-Vlatka Sečen
b) 
Prijedlog za Nagradu Grada-Gromel d.o.o.
c) Prijedlog za Nagradu Grada-Gradsko kazalište Jastrebarsko
d) 
Prijedlog za Nagradu Grada-Marinko Šebečić
e) 
Prijedlog za Nagradu Grada-DVD Čabdin
f) 
TABLICA PRISTIGLIH PRIJEDLOGA
3. Donošenje Zaključka o davanju prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Jastrebarskog
a) Popis fizičkih i pravnih osoba koje su dobile javna priznanja
b) Odluka o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog
4. Razno.

GOTOVO

8. 
sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U srijedu, 5. rujna 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:30 sati održat će se 8sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
a) Zapisnik
2 Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu
a) Izvješće
b) Obrazloženje
3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
a) Odluka
b) Obrazloženje
c) Grafički prikaz
d) Izvadak iz zemljišne knjige
4 Razno

7. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U srijedu, 5. rujna 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00 sati održat će se 7sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Gornja Reka“,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Prilog-opis projekta Gornja Reka
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija mjesnog groblja Domagović“,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Prilog-opis projekta Domagović
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija vatrogasnog doma u naselju Čabdin“,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Rješenje o izmjeni Rješenja o uvjetima građenja
  d) Ugovor o osnivanju prava građenja
  e
  Opis projekta
 5. Razno.

7. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U srijedu, 5. rujna 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:30 sati održat će se 7sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu „Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko“ za 2017./2018. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Financijsko izvješće
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Financijsko izvješće
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje 
  c) Video Izvješće
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko,
  a) Rješenje
  b) Obrazloženje
  c) Dopis Centra za kulturu Jastrebarsko
 6. Razno.

6. sjednica Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U srijedu, 5. rujna 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:15 sati održat će se 6sjednica za finacije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora za financije,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Polugodišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine,
  a) Polugodišnji Izvještaj
  b) Obrazloženje
  c) Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa
  d) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
  e) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 3. Razmatranje i davanje  i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2018. godine,
  a) Izvješće
 4. Razmatranje i davanje  i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2018. godine,
  a) Izvješće
 5. Razno.

8. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U srijedu, 5. rujna 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 8. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog", broj 4/18)
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Grafički prikaz
  d) Izvadak iz zemljišne knjige
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Gornja Reka“
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Prilog-opis projekta Gornja Reka
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija mjesnog groblja Domagović“
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Prilog-opis projekta Domagović
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija vatrogasnog doma u naselju Čabdin“
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Rješenje o izmjeni Rješenja o uvjetima građenja
  d) Ugovor o osnivanju prava građenja
  e) 
  Opis projekta
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko
  a) Rješenje
  b) Obrazloženje
  c) Dopis Centra za kulturu Jastrebarsko
 8. Razno.

ZAVRŠENO

3. 
sjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U utorak, 5. lipnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 17:45 sati održat će se 3. sjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada JastrebarskogDnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Odbora za dodjelu javnih priznanja
a) Zapisnik
2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog
a) Odluka
b) Obrazloženje
c) Odluka o javnim priznanjima
d) Pravilnik o izgledu i opisu javnih priznanja
3. Razno

7. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U utorak, 5. lipnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:15 sati održat će se 7sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu
  a) Izvješće 
  b) Obrazloženje
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Zaključka o prihvaćanju darovanja nekretnine
  a) Zaključak
  b) Obrazloženje
  c) Odluka
  d) Grafički prikaz
 6. Razno

6. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U utorak, 5. lipnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 17:30 sati održat će se 6sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Jastrebarsko
  a) Program
  b) Obrazloženje
  c) Tablica
  d) Kartografski prikaz
 3. Razno.

6. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U utorak, 5. lipnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 17:15 sati održat će se 6sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog
  a) Plan mreže
  b) Obrazloženje
 3. Razno.

ZAVRŠENO

5. 
sjednica Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U ponedjeljak, 23. travnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00 sati održat će se 5. sjednica za finacije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora za financije,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Izvještaj - opći dio
  b) Izvještaj - posebni dio
  c) Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa
  d) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
  e) Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe za 2017. godinu
  f) Obrazloženje - opći dio
  g) Obrazloženje - posebni dio
  h) Dopis
  i) Dopis Gradonačelnika
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) I. izmjene i dopune
  b) I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
  c) Obrazloženje
  d) Dopis
 5. Razmatranje i davanje mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2018. godine,
  a) Izvješće
  b) Dopis
 6. Razmatranje i davanje  i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2018. godine,
  a) Izvješće
  b) Dopis
 7. Razno.

6. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U ponedjeljak, 23. travnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:30 sati održat će se 6sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 6. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog  za 2017. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 11. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 12. Razno5. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U ponedjeljak, 23. travnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 5sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Financijsko izvješće
  c) Obrazloženje
  d) Dopis
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko
  a) Zaključak
  b) Obrazloženje
  c) Prijedlog odluke
  d) Pravilnik
  e) Dopis
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Preporuka
  d) Dopis
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 11. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 12. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 13. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 14. Razno

5. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U ponedjeljak, 23. travnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 17:30 sati održat će se 5sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Turističke zajednice Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješće o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvještaju o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o I. Izmjenama i dopunama Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 9. Razno.

6. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U ponedjeljak, 23. travnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 6. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko,
  a) Zaključak
  b) Obrazloženje
  c) Prijedlog odluke
  d) Pravilnik
  e) Dopis
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Preporuka
  d) Dopis
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Izvještaj - opći dio
  b) Izvještaj - posebni dio
  c) Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa
  d) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
  e) Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe za 2017. godinu
  f) Obrazloženje - opći dio
  g) Obrazloženje - posebni dio
  h) Dopis
  i) Dopis Gradonačelnika
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) I. izmjene i dopune
  b) I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
  c) Obrazloženje
  d) Dopis
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o prijenosu poslovnog udjela,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Dopis Regionalne razvojne agencije d.o.o.
  d) Dopis
 8. Razno.

ZAVRŠENO

5. 
sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U četvrtak, 25. siječnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 17:00 sati održat će se 5sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 5. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Jastrebarskog,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Odluka o komunalnom redu
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Suglasnost
  d) Plan gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog
 6. Razno. 

ZAVRŠENO

4. 
sjednica Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U srijedu, 13. prosinca 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 16:45 sati održat će se 4. sjednica za finacije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 4. sjednica Odbora za finacije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Odbora za financije,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) a) I. Izmjene i dopune Proračuna
  b) I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
  c) Obrazloženje
  d) Dopis Gradonačelnika
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2017. godine,
  a) Izvješće
  b) Dopis Gradonačelnika
 4. Razno. 

4. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U srijedu, 13. prosinca 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 17:30 sati održat će se 4sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 4. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune Proračuna
  b) I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
  c) Obrazloženje
  d) Dopis Gradonačelnika
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko,
  a) Odobrenje
  b) Obrazloženje
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, Jastrebarsko,
  a) Obdobrenje
  b) Obrazloženje
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko,
  a) Odobrenje
  b) Obrazloženje
 8. Razno. 

4. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U srijedu, 13. prosinca 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 17:00 sati održat će se 4sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.


DNEVNI RED
 4. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune Proračuna
  b) I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
  c) Obrazloženje
  d) Dopis Gradonačelnika
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2018. godinu,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 9. Razno.

4. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U srijedu, 13. prosinca 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 4sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 4. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune Proračuna
  b) I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
  c) Obrazloženje
  d) Dopis Gradonačelnika
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) II. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Grafički prikaz
  d) Dokumentacija
 8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Program
  b) Obrazloženje
 10. Razno. 

ZAVRŠENO

3. 
sjednica Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U ponedjeljak, 27. studenoga 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 17:00 sati održat će se 3. sjednica za finacije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 3. sjednica Odbora za finacije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Odbora za financije,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o gradskim porezima,
  a) Obrazloženje
  b
  ) Odluka o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak
  c) Odluka o prijenosu
  d) Odluka o gradskim porezima
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  c) Odluka o izmjenama i dopunama
  d) Mišljenje Ministarstva uprave
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu,
  aDopis Gradonačelnika
  b) Proračun Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu - opći dio
  c
  Proračun Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu - posebni dio
  d) Plan razvojnih programa
  e) Obrazloženje Plana razvojnih programa
  f) Obrazloženje
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Odluka
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2017.,
  a) Izvješće
  b) Dopis Gradonačelnika
 7. Razno. 


3. 
sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U ponedjeljak, 27. studenog 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:30 sati održat će se 3sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 3. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Zaključka o davanju mišljenja na konačni Prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine,
  a) Obrazloženje
  b) Zaključak
  c) Materijal za sjednicu
  d) Konačni nacrt Strategije
  e) Odluka
  f) Cjelovita analiza stanja
  g) Izvješće o provedenom postupku prethodnog vrednovanja
  h) Izvješće o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš
  i) Strateške teme
  j) Mišljenje
  k) Akcijski plan
  l) Komunikacijska strategija
  m) Sažetak
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu,
  aDopis Gradonačelnika
  b) Proračun Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu - opći dio
  c
  Proračun Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu - posebni dio
  d) Plan razvojnih programa
  e) Obrazloženje Plana razvojnih programa
  f) Obrazloženje
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program javnih potreba
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program 
 6. Razno. 

3. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U ponedjeljak, 27. studenog 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 17:45 sati održat će se 3sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.


DNEVNI RED
 3. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Rješenja o razrješenju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko,
  a) Obrazloženje
  b) Rješenje
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o mjerilima za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko,
  a) Obrazloženje
  b) Odluka
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu,
  aDopis Gradonačelnika
  b) Proračun Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu - opći dio
  c
  Proračun Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu - posebni dio
  d) Plan razvojnih programa
  e) Obrazloženje Plana razvojnih programa
  f) Obrazloženje
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program 
 10. Razno

3. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U ponedjeljak, 27. lstudenog 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:15 sati održat će se 3sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 3. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Izvješće
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi grada Jastrebarskog,
  a) Obrazloženje
  b) Odluka o komunalnoj naknadi
  c) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade Grada Jastrebarskog,
  a) Obrazloženje
  b) Odluka o vrijednosti boda
  c) Tablica
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog,
  a) Obrazloženje
  b) Odluka o upravljanju grobljima
  c) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu,
  a
  ) Dopis Gradonačelnika
  b) Proračun Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu - opći dio
  c
  Proračun Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu - posebni dio
  d) Plan razvojnih programa
  e) Obrazloženje Plana razvojnih programa
  f) Obrazloženje
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 11. Razno. 

ZAVRŠENO

2. 
sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U srijedu, 11. listopada 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 17:00 sati održat će se 2. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 2. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje 
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu,
  a) Dopis
  b) Izvješće
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o promjeni granice između Grada Jastrebarskog i Grada Samobora,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Grafički prilog
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Grafički prilog
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Zaključka o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“,
  a) Obrazloženje
  b) Zaključak
  c) Ugovor
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Jastrebarskog,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Dokumentacija
 8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Plana davanja koncesija na području grada Jastrebarskog za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova za razdoblje od 2018.-2020. godine,
  a) Plan
  b) Obrazloženje
 9. Razno. 

2. sjednica Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U srijedu, 11. listopada 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 2. sjednica za finacije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 2. sjednica Odbora za finacije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Odbora za financije,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine,
  a) Dopis
  b) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, opći dio
  c) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, posebni dio 
  d) Izvještaj o provedi plana razvojnih programa
  e) Obrazloženje
  f) Obrazloženje programa
  g) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 
  h) Izvještaj o zaduživanju i jamstvima 
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2017.,
  a) Dopis
  b) Izvješće o korištenju proračunske zalihe 
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2017.,
  a) Dopis
  b) Izvješće o korištenju proračunske zalihe
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2017.,
  a) Dopis
  b) Izvješće o korištenju proračunske zalihe
 6. Razno. 

2. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U srijedu, 11. listopada 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 17:00 sati održat će se 2. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 2. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Dopis 
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Dopis
 4. Razno


24. 
sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U srijedu, 22. ožujka 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:15 sati održat će se 24sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.


DNEVNI RED
 24. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice
a) Zapisnik 
2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Jastrebarskog
a) Odluka
b) Obrazloženje 
3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o pokretanju izrade ’’Lokalne politike za djecu’’
a) Odluka
b) Obrazloženje
4. Razno

ZAVRŠENO

24. sjednica 
Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U srijedu, 8. veljače 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00 sati održat će se 24. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 24. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko 

 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog,
  a) Program
  b) Obrazloženje
 3. Razno. 

23. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U srijedu, 08. veljače 2017. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:30 sati održat će se 23sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 23. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
  a) zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko,
  a) Odluka o mjerilima
  b) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima
  c) Obrazloženje
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko,
  a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
  b) Obrazloženje
  c) Odluka (Službeni vijesnik) 
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko,
  a) Rješenje
  b) Obrazloženje
  c) Natječajna dokumentacija
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2017. godinu,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 6. Razno.

ZAVRŠENO

14. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U utorak, 13. prosinca 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u 19 sati održat će se 14. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 14. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam,
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  c) II. Izmjene i dopune Plana razvojni programa 
  d) Obrazloženje
  e) Uputnica Gradonačelnika 
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  II. Izmjena i dopuna Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) II. Izmjene i dopune Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje 
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu,
  a) Proračun Grada Jastrebarskog za 2017. godinu - opći dio 
  b) Proračun Grada Jastrebarskog za 2017. godinu - posebni dio
  c) Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. - 2019. 
  d) Projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu - opći dio
  e) Projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu - posebni dio
  f) Obrazloženje
  g) Obrazloženje programa
  h) Uputnica Gradonačelnika 
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31a, Jastrebarsko,
  a)  Odobrenje za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31a, Jastrebarsko,
  b) Obrazloženje 
 8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko,
  a)  Odobrenje za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko,
  b) Obrazloženje 
 9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Odobrenja za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska,
  a)  Odobrenje za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska
  b) Obrazloženje 
 10. Razno.

23. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U utorak, 13. prosinca 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:30 sati održat će se 23. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 23. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko 

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  c) II. Izmjene i dopune Plana razvojni programa 
  d) Obrazloženje
  e) Uputnica Gradonačelnika 
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje 
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  II. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) II. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje 
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  II. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a)  II. Izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje 
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu,
  a) Proračun Grada Jastrebarskog za 2017. godinu - opći dio 
  b) Proračun Grada Jastrebarskog za 2017. godinu - posebni dio
  c) Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. - 2019. 
  d) Projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu - opći dio
  e) Projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu - posebni dio
  f) Obrazloženje
  g) Obrazloženje programa
  h) Uputnica Gradonačelnika
 8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu   Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a)  Program gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 11. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 12. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,
  a) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra,
  b) Obrazloženje
  c) Izvadak iz zemljišne knjige i grafički prikaz
 13. Razno. 

22. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U utorak, 13. prosinca 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:30 sati održat će se 22sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 22. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  a) Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - opći dio
  b) Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - posebni dio
  c) II Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
  d) Obrazloženje
  e) Uputnica Gradonačelnika
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a)  II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a)  II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje 
 8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu,
  a) Proračun Grada Jastrebarskog za 2017. godinu - opći dio 
  b) Proračun Grada Jastrebarskog za 2017. godinu - posebni dio
  c) Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. - 2019. 
  d) Projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu - opći dio
  e) Projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu - posebni dio
  f) 
  Obrazloženje
  g) 
  Obrazloženje programa
  h) 
  Uputnica Gradonačelnika
 9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Prijedlog  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje
 10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje
 11. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 12. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje
 13. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 14. Razno.

ZAVRŠENO

13. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U srijedu, 16. studenog 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u 18:15h održat će se 13. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 13. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam,
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Jastrebarskog,
  a) Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Jastrebarskog,
  b) Obrazloženje
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin“,
  a) Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin“
  b) Prilog uz Odluku 
  c) Obrazloženje
  d) Grafički Prikaz
  e) Građevinska dozvola
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju Milanu Kišan, Trg Sv. Ivana 12a, G. Desinec, Jastrebarsko,
  a) Odobrenje za prodaju
  b) Obrazloženje
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko,
  a) Odobrenje za prodaju
  b) Obrazloženje
 6. Razno.

22. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U srijedu, 16. studenog 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:45 održat će se 22. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 22. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko 

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Jastrebarskog,
  a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Jastrebarskog,
  b) Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cetsa na području Grada Jastrebarskog
  c) Odluka o nerazvrstanim cestama
  d) Obrazloženje
 3. Razno. 

12. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U petak, 7. listopada 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u 19:15h održat će se 12. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 12. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2016.-2020. godinu,
  a) Program
  b) Obrazloženje
  c) Mišljenje Ministarstva poljoprivrede
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (izgradnja cesta u GZ Jalševac u Jastrebarskom)
  a) Odluka
  b
  ) Obrazloženje
  c) Grafički prikaz
 4. Razno

21. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

U petak, 07. listopada 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:45 održat će se 21sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 21. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2015./2016.,
  a) Izvješće
  b) Financijsko Izvješće
  c) Skraćeno financijsko izvješće
  d
  ) Obrazloženje
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Glazbene škole za školsku godinu 2015./2016.,
  a) Izvješće
  b) Financijsko izvješće
  c) Obrazloženje
 4. Razno

21. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U petak, 07. listopada 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:30 održat će se 21. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 21. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko 

 1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  a) Zapisnik
 2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rakitovica I. u Jastrebarskom,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Zapisnik
  c) Izvješće o provedenoj javnoj raspravi
  d) Grafički prilog 1
  e) Grafički prilog 2
  f) Grafički prilog 3 
 6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Jastrebarskog,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Odluka o naknadi za razvoj
 7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br.1019 k.o. Jastrebarsko),
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Grafički prikaz
 8. Razno. 

14. sjednica Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

U petak, 07. listopada 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u 18:15h održat će se 14. sjednica Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 14. sjednice Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Odbora za financije
a) Zapisnik
2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Polugodišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanja 2016. godine
a) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine-opći dio
b) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine-posebni dio 
c) Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 
d) Obrazloženje
e) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika
f) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 
g) Izvještaj o zaduživanju i jamstvima
3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2016. godine
a) Izvješće
b) Uputnica
4. RaznoZAVRŠENO

11. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog


U ponedjeljak, 11. srpnja 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u 19:30h održat će se 11. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 11. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam
a) Zapisnik s 10. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam
2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvještaju o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
b) Obrazloženje
3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine
a) Strategija razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine
b) Obrazloženje
c) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine 
4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2015. godinu
a) Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2015. godinu
b) Obrazloženje
5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
b) Obrazloženje 
6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - opći dio 
b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - posebni dio 
c) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
d) Obrazloženje
e) Dopis gradonačelnika
7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) I. Izmjene i dopune Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
b) Obrazloženje
8. Razno

  20. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

  U ponedjeljak, 11. srpnja 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00 održat će se 20sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

  DNEVNI RED 20. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

  1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu 
  a) Zapisnik sa 19. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu 
  2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2016./2017.
  a) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2016./2017.
  b) Obrazloženje
  c) Odluka o iznosu participacije
  3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
  a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
  b) Obrazloženje
  4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
  a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
  b) Obrazloženje
  5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
  a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
  b) Obrazloženje
  6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
  a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
  b) Obrazloženje
  7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
  a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
  b) Obrazloženje
  8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  a) I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - opći dio
  b) I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - posebni dio
  c) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
  d) Obrazloženje
  e) Dopis gradonačelnika
  9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  a) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  b) Obrazloženje
  10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  a) I. Izmjene dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  b) Obrazloženje
  11. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  a) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  b) Obrazloženje
  12. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  a) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  b) Obrazloženje
  13. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu
  a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu
  b) Obrazloženje
  c) Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu (Službeni vjesnik GJ; br. 1/16)
  1
  4. Razno

  20. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

  U ponedjeljak, 11. srpnja 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 20:00 održat će se 20. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

  DNEVNI RED 20. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko 

   1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
   a) Zapisnik sa 19. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
   2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
   a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
   b) Obrazloženje
   3) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa zaštite i očuvanje spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinec
   a) Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanje spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2015. godine
   b) Obrazloženje
   4) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 
   a) I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - opći dio
   b) I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - posebni dio
   c) I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa
   d) Obrazloženje 
   e) Dopis Gradonačelnika 
   5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
   a) I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
   b) Obrazloženje
   6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
   a) I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
   b) Obrazloženje
   7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području na Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
   a) I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području na Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
   b) Obrazloženje
   8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
   a)  I. Izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
   b) Obrazloženje
   9. Razno

    ZAVRŠENO

    19. sjednica 
    Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

    U utorak, 26. travnja 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:30 održat će se 19. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

    DNEVNI RED 19. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

    1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
    1.a) Zapisnik sa 18. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
    2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog
    2a) Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog
    2b) 
    Obrazloženje
    3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko (k.č.br. 1573/3 i 1574/4, sve k.o. Jastrebarsko)
    3a) Odluka o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko (k.č.br. 1573/3 i 1574/4, sve k.o. Jastrebarsko)
    3b) Obrazloženje
    3c) Dopisi, grafički prilozi, ZK uložak...
    4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. Jastrebarsko)
    4a) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. Jastrebarsko)
    4a) Obrazloženje
    4b) Dopisi, grafički prilozi, ZK uložak...
    5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja međusobnih prava i obveza za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka Mačeka, produžetka ulice Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom s trgovačkim društvima Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije d.o.o.
    5a) Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja međusobnih prava i obveza za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka Mačeka, produžetka ulice Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom 
    5b) 
    Obrazloženje
    6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom
    6a) Odluka o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom
    6b) Obrazloženje
    6c) Grafički prikaz
    6d) Nalaz i mišljenje
    7. Razno

    19. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

    U utorak, 26. travnja 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00 održat će se 19. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

    DNEVNI RED 19. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

    1.Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu
    1a) Zapisnik sa 18. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu
    2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
    2a) Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
    2b) Financijsko izvješće
    2c) 
    Obrazloženje
    3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu
    3a) Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu
    3b) Financijsko izvješće
    3c) 
    Obrazloženje
    4. Prijedlog Odluke o imenovanju spomen obilježja „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova u Jastrebarskom“
    4a) Odluka o imenovanju spomen obilježja „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova u Jastrebarskom“
    4b) 
    Obrazloženje
    4c) 
    Izvješće s 2. sjednice Povjerenstva za imenovanje ulica, naselja i trgova
    5. Prijedlog Odluke o izgradnji spomen obilježja „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova u Jastrebarskom“
    5a) Odluka o izgradnji spomen obilježja „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova u Jastrebarskom“
    5b) 
    Obrazloženje
    6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko
    6a) Rješenje o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko
    6b) 
    Obrazloženje
    6c) 
    Odluka i zapisnik Upravnog vijeća
    7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 2015. godinu
    7a) Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 2015. godinu
    7b) 
    Obrazloženje
    8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 2019. godine
    8a) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 2019. godine
    8b) 
    Obrazloženje
    9. Razno

    ZAVRŠENO

    18. sjednica 
    Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

    U utorak, 22. ožujka 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:30 održat će se 18. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

    DNEVNI RED 18. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko 

    1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
    2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grad Jastrebarskog za 2015. godinu
    2a) Obrazloženje
    3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
    3a) Obrazloženje
    4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
    4a) Obrazloženje
    5. Razno

    ZAVRŠENO

    10. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog


    U utorak, 22. ožujka 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u 19:00h održat će se 10. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

    DNEVNI RED 10. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

    1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam
    2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Jastrebarskog
    2a) Obrazloženje
    3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o pristupanju Grada Jastrebarskog udruzi LAG „SAVA“
    3a) Obrazloženje
    3b) Statut Udruge
    3
    c) Izmjene i dopune Statuta
    4.Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o produljenju trajanja Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2012.-2015. na vremensko razdoblje 2012.-2016.
    4a) Obrazloženje
    5. Razno

    ZAVRŠENO

    18. 
    sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

    U utorak, 22. ožujka 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:30 održat će se 18. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

    DNEVNI RED 18. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

    1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu
    2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Gradskog društva Crvenog križa Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
    2a) Financijsko izvješće
    2b) Dopis Gradonačelnika
    3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o upravljanju javnim sportskim građevinama
    3a) Obrazloženje
    4. Razno

     ZAVRŠENO

     17. sjednica 
     Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

     U utorak, 23. veljače 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:30 održat će se 17. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

     DNEVNI RED 17. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko 

     1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
     2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
     a) Odluka o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
     b) Obrazloženje 
     c) Zapisnik
     d) Izvješća o javnoj raspravi 
     e) Konačni prijedlog plana-osnovni dio 
     f) Obvezni prilozi-obrazloženje plana 
     g) Grafički prikaz 1 
     h) Grafički prikaz 2 
     i) Grafički prikaz 3
     3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog
     a) Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog
     b) Obrazloženje 
     c) Zapisnik 
     d) Izvješće o javnoj raspravi 
     e) Nacrt konačnog prijedloga plana 
     4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarsko
     a) Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarsko
     b) Obrazloženje 
     c) Zapisnik 
     d) Izvješće o javnoj raspravi 
     e) Konačni prijedlog plana 
     5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog
     a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog
     b) Obrazloženje 
     c) Odluka o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog (pročišćeni tekst) 
     6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada Jastrebarskog
     a) Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada Jastrebarskog
     b) Obrazloženje 
     c) Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog" br. 3/13) 
     7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o proširenju mjesnog groblja Gornji Desinec
     a) Prijedlog Odluke o proširenju mjesnog groblja Gornji Desinec
     b) Obrazloženje
     c) 
     Studija uređenja groblja-Gornji Desinec 
     8. Razno

     ZAVRŠENO

     9. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog


     U utorak, 23. veljače 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u 19:00h održat će se 9. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

     DNEVNI RED 9. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

     1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam
     2
     Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Jastrebarsko
     3. Razno

      ZAVRŠENO

      17. 
      sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

      U utorak, 23. veljače 2016. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:30 održat će se 17. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

      DNEVNI RED 17. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

       1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu
       2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
       a) Obrazloženje
       3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
       a) Obrazloženje
       4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
       a) Obrazloženje
       5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
       a) Obrazloženje
       6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu
       a) Obrazloženje
       7. Razno

        ZAVRŠENO

        16. 
        sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

        U petak, 18. prosinca 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:30 održat će se 16. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 16. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko Radost Jastrebarsko,
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
         a) Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. - opći dio 
         b
         Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. - posebni dio 
         c) II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu,
         a) Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - opći dio
         b) Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - posebni dio
         c) Plan razvojnih programa
         d) Projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu - opći dio 
         e) Projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu - posebni dio
        10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
        11. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
        12. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
        13. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
        14. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
        15. Razno. 


        8. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog


        U ponedjeljak, 21. prosinca 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u 18:00h održat će se 8. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 8. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
         a) Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. - opći dio 
         b
         Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. - posebni dio 
         c) II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu,
         a) Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - opći dio
         b) Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - posebni dio
         c) Plan razvojnih programa
         d) Projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu - opći dio 
         e) Projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu - posebni dio
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju (Slavica Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko),
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju (Mijo Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska),
        8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju (Zvonko Budinšćak, Malunje 31a, Jastrebarsko),
        9. Razno. 

        ZAVRŠENO

        15. sjednica 
        Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i 
        zaštitu okoliša Gradskog vijeća 
        Grada Jastrebarskog


        U utorak, 27. listopada 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00 održat će se 15. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 15. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko

        1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb,
        3. Razno. 

        ZAVRŠENO

        15. 
        sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

        U utorak, 27. listopada 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:45 održat će se 15. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 15. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Glazbene škole Jastrebarsko, za školsku godinu 2014./2015. a) Obrazloženje b) Financijsko izvješće
        3. Razno. 

        16. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i 
        zaštitu okoliša Gradskog vijeća 
        Grada Jastrebarskog


        U ponedjeljak, 21. prosinca 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:30 održat će se 16. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 16. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko

        1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
         a) Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. - opći dio 
         b
         Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. - posebni dio 
         c) II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  na Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu,
         a) Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - opći dio
         b) Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - posebni dio
         c) Plan razvojnih programa
         d) Projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu - opći dio 
         e) Projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu - posebni dio
        8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
        9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
        10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  na Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
        11. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
        12. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Sjeverni dio centra Jastrebarskog,
        13. Razno. 

        ZAVRŠENO

        14. sjednica 
        Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i 
        zaštitu okoliša Gradskog vijeća 
        Grada Jastrebarskog


        U utorak, 22. rujna 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 20:00 održat će se 14. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 14. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko

        1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  Gospodarske zone Jalševac,
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog,
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog, 4a) Tablica
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o prodaji nekretnina k.č.br. 3020/3, k.č.br. 3021, k.č.br. 3022, k.č.br. 3023 i k.č.br. 3087, sve k.o. Jastrebarsko u vlasništvu Grada Jastrebarskog,
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Jastrebarskog,
        7. Razno. 

        ZAVRŠENO

        14. 
        sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

        U utorak, 22. rujna 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00 održat će se 14. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 14. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko, za pedagošku godinu 2014/2015., 2a) Financijsko izvješće 2b) Obrazloženje
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko,
        4. Razno. 

        ZAVRŠENO

        13. sjednica 
        Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i 
        zaštitu okoliša Gradskog vijeća 
        Grada Jastrebarskog


        U utorak, 07. srpnja 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 20:00 održat će se 13. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 13. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko

        1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog društva „Vode Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu,
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog društva „Ceste Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu,
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog društva „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu,
        7. Razno

        ZAVRŠENO

        7. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog


        U četrtak, 09. srpnja 2015. godine, u Centru za kulturu Jastrebarsko u 18:30h održat će se 7sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 7. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2014. godinu,
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        4. Razno. 

        ZAVRŠENO

        13. 
        sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

        U utorak, 07. srpnja 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00 održat će se 13. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 13. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog za 2014. godinu,
         a) Izvješće
         b) Financijsko izvješće
         c) Obrazloženje
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Zajednice kulturno-umjetničkih društava Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
         a) Izvješće
         b) Izvješće o uplaćenim sredstvima
         c) Obrazloženje
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
         a) Izvješće
         b) Obrazloženje
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        10. Razno. 

        ZAVRŠENO

        6. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog


        U ponedjeljak, 01. lipnja 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00h održat će se 6sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 6. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika s 5 sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam
        2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,
        3. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
         3.a. Baza razvojnih projekata
         3.b. Obrazloženje
        4. Razno

        ZAVRŠENO

        12. 
        sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

        U ponedjeljak, 01. lipnja 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:30 održat će se 12. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 12. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko, 
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2014. godinu,
         3.a. Financijski izvještaj
         3.b. Obrazloženje 
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog u 2015. godini
        6. Razno

        ZAVRŠENO

        12. sjednica 
        Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i
        zaštitu okoliša Gradskog vijeća 
        Grada Jastrebarskog


        U ponedjeljak, 01. lipnja 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 20:00 održat će se 12. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 12. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko

        1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
        2. Razmatranje i davanje prijedloga o Prijedlogu Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
         2.a. Prijedlog Odluke - posebni dio
         2.b. Obrazloženje
         2.c. Plan razvojnih programa
        3. Razmatranje i davanje prijedloga o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        4. Razmatranje i davanje prijedloga o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 2496 k.o. Reka Plešivička),
        5. Razno

        ZAVRŠENO

        11. sjednica 
        Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        U srijedu, 11. ožujka 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00 održat će se 11. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 11. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko

        1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o provedbi plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Jastrebarskog,
        8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o odvodnji otpadnih voda s područja aglomeracije Jastrebarsko,
        9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog,
        10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Rakitovica I. (prostor bivše vojarne) u Jastrebarskom,
        11. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog,
        12. Razno. 

        ZAVRŠENO

        11. 
        sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

        U srijedu, 11. ožujka 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:30 održat će se 11. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 11. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
        2. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Glazbene škole Jastrebarsko, 1a) Statut Glazbene škole Jastrebarsko
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi,
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2015. godinu,
        8. Razno.

         

        ZAVRŠENO

        U utorak, 16. prosinca 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:30 održat će se 10. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 10. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko

        1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Mačekova-Zdihovačka“ u Jastrebarskom
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
         4.a)2014 II REBALANS- Plan razvojnih programa 2014-2016
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
        8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
        9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godine
         9.a)
         Plan razvojnih programa - 2015-2017
        10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        11. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        12. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        13. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        14. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        15. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog
        16. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog
        17. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 241/2, k.o. Gornja Kupčina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
        18. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 241/3, k.o. Gornja Kupčina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
        19. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o darovanju nekretnine k.č.br. 1523/1, k.o. Desinec u vlasništvu Grada Jastrebarskog
        20. Razno

        ZAVRŠENO

        U utorak, 16. prosinca 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:00h održat će se 5.sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 5. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam
        2. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o II.
         izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
         3.a)
         2014 II REBALANS- Plan razvojnih programa 2014-2016
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu
         5.a)
         Plan razvojnih programa - 2015-2017
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjena i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
        9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko
        10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o prodaji 239 dionica tvrtke IHOR PARK d.d., Jastrebarsko
        11. Razno

        ZAVRŠENO

        U ponedjeljak, 15. prosinca 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00 održat će se 9sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 9. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu
        2. Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2013./2014
        2.a) Dopis Gradonačelnika
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
        3a) 2014 II REBALANS- Plan razvojnih programa 2014-2016
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
        8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu
        8.a) Plan razvojnih programa - 2015-2017
        9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        11. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        12. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        13. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        14. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
        15. Razno

        ZAVRŠENO

        U četvrtak, 02. listopada 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:30 održat će se 8. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 8. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko,
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2013/2014.,
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2013. godinu,
         4.a) Financijski izvještaj CZK Jastrebarsko
         4.b) Obrazloženje
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za 2013. godinu,
         5.a) Obrazloženje
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Zajednice kulturno umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
         6.a) Obrazloženje
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
         7.a) Plan rada za 2014g; Financijski plan 2014g.
         7.b) Obrazloženje
        8. Razno.

        ZAVRŠENO

        U četvrtak, 02. listopada 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00h održat će se 4. sjednica Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 4. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
         2.a) Obrazloženje
        3. Razno.

        ZAVRŠENO

        U petak, 03. listopada 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:00 održat će se 9. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 9. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko

        1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu,
         2.a) Obrazloženje
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu,
         3.a) Obrazloženje
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu,
         4.a) Obrazloženje
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarsko,
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom,
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Mačekova-Zdihovačka“,
        8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog,
        9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona u Jastrebarskom“,
        10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 18345 k.o. Čeglje),
        11. Razno.

        ZAVRŠENO

        U utorak, 08. srpnja 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00 održat će se 7. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 7. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
        8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog,
        9. Razno.

        ZAVRŠENO

        U petak, 30. svibnja 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:30 održat će se 6. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 6. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
        6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
        7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Jastrebarsko
        8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta,

        9. Razno.

        ZAVRŠENO

        U četvrtak, 29. svibnja 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:30 održat će se 6. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 6. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko

        1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
        2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
        3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o donošenju III. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac,
        4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
        5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o prijedlogu Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog za izgradnju infrastrukturne građevine "Denivelacija D310 preko željezničke pruge u Jastrebarskom",
        6. Razno.

        ZAVRŠENO

        U utorak, 25. ožujka 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 16:30 održat će se 3. sjednica Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

        DNEVNI RED 3. sjednice Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

        1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Mandatnog povjerenstva,
        2. Izjava vijećnika Mirka Fabijanića o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog i određivanje zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog,
        3. Razno.

         ZAVRŠENO

         U utorak, 25. ožujka 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 17:30 održat će se 6. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

         DNEVNI RED 6. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

         1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
         2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
         3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
         4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
         5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu,
         6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine za 2013. godinu,
         7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog,
         8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog,
         9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2014. godinu,
         10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2014. godine,
         11. Razno.

         ZAVRŠENO

         U utorak, 25. ožujka 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 5. sjednica Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

         DNEVNI RED 5. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

         1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu,
         2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog,
         3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2014. godinu,
         4. Razno.

         ZAVRŠENO

         U utorak, 25. ožujka 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:00 sati održat će se 5. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

         DNEVNI RED 5. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko

         1. DNEVNI RED 5. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko
         2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
         3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
         4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
         5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu,
         6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine za 2013. godinu,
         7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog,
         8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog,
         9. Razno.

         ZAVRŠENO

         U utorak, 08. srpnja 2014. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom u 19:30 održat će se 8. sjednica Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

         DNEVNI RED 8. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko

         1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
         2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
         3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
         4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
         5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog  za 2014. godinu,
         6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
         7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
         8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog,
         9. Razno.

         2017.

         2016.

         2015.

         2014.

         2012.

         2011.

         Gradonačelnik

         WebGis Business Zone Jalševac

         Your bussines friendly town

         Vodič za investitore

         Vrijeme danas

         • 0°C
         • Vjetar: 0 km/h
         • Vlažnost: 0 %

         Kontakt centar

         • GRAD JASTREBARSKO
         • A. Strossmayerov Trg 13
         •     10450 Jastrebarsko
         • T. 01 6281 110
         • E. info@jastrebarsko.hr
         captcha Nečitko? Promijenite tekst.

         Lokacija i karta grada

         • UDALJENOST OD
          VEĆIH GRADOVA
         • Zagreb: 36 km
         • Ljubljana: 133 km
         • Graz: 193 km
         • Rijeka: 132 km
         • Budimpešta: 372 km
         • Split: 344 km

         Newsletter

         TV kanal

         • Aktivnosti u 771. godini grada Jastrebarskog
          • 13.11.2020.
          • Aktivnosti u 771. godini grada Jastrebarskog
         ostali video materijali

         Pratite nas i na...

         Grad prijatelj djece
         Valid HTML 5! evolare group