Vijesti

Župan Kožić odbio potpisati Sporazum za izgradnju nove škole u Jastrebarskom!

25.03.2021. Na stol župana Zagrebačke županije, Stjepana Kožića, dostavljen je Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa na realizaciji projekta izgradnje nove školske zgrade i školske dvorane u Jastrebarskom, no isti je Župan odbio potpisati, čime je Jaski i jaskanskoj djeci ponovno poslao jasnu poruku kako nema namjeru podržati gradnju nove škole.

Nakon upućene zamolbe gradonačelnika prema županu u kojoj ga je tražio da Županija, kao osnivač škole, u svom proračunu za 2020. godinu uvrsti projekt izgradnje nove osnovne škole u Jastrebarskom, za koju je Grad Jastrebarsko izradio idejni projekt i ishodio pravomoćnu lokacijsku dozvolu dok je Županija izradila glavni projekt i ishodila pravomoćnu građevinsku dozvolu, i u kojoj ga je upozorio da propuštanjem uvrštavanja tog projekta u proračun Zagrebačke županije za 2020. godinu isti neće biti moguće provesti zbog isteka roka važenja pravomoćne građevinske dozvole za osnovnu školu, a što se na kraju i dogodilo, župan se napokon javio početkom ove godine tražeći da gradonačelnik potpiše punomoć projektantu za ishođenje nove lokacijske dozvole za izgradnju nove škole.

Prije potpisivanja punomoći, gradonačelnik je od župana tražio da se ugovorom reguliraju međusobna prava i obveze Grada kao vlasnika nekretnine na kojoj će se škola graditi i Županije kao osnivača škole, na što je župan povratno zatražio dostavu prijedloga sporazuma. Međutim, nakon dostave potpisanog Sporazuma od strane gradonačelnika u kojem se, u cilju daljnjeg sprječavanja izbjegavanja izgradnje nove osnovne škole u Jastrebarskom (za koju je Grad do sada, u svrhu izdavanja lokacijske dozvole utrošio više od 400.000,00 kn) jasno navodi da se Županija obvezuje ugovoriti i započeti izvođenje radova na izgradnji nove škole do 31. prosinca 2022.godine, župan je isti odbio potpisati. Pritom nije ukazao niti na jednu primjedbu vezano uz odredbe predmetnog Sporazuma koji je izrađen na njegovu inicijativu i u dobroj vjeri.

Župan Kožić vjerojatno i sam osjeća svoju smjenu s čelnog mjesta Županije te je očito da na ovaj način koristi predizborno vrijeme za razna obećanja, zbog čega mi je nedavno dostavio na potpis punomoć projektantu za ishođenje nove lokacijske dozvole za novu školu. Neprihvatljivo mi je, međutim, njegovo odbijanje potpisivanja Sporazuma između Grada i Županije, budući da istim suglasno utvrđujemo zajednički interes na izgradnji nove školske zgrade i školske dvorane u Jastrebarskom. Također smatram nepodnošljivom lakoću kojom je župan odlučio zaustaviti i nadalje ne pokazivati interes za provedbom projekta od iznimnog interesa za građane Grada Jastrebarskog, a posebno djece osnovnoškolske dobi“, poručio je gradonačelnik grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel te nastavio: Obzirom da nova škola nije uvrštena niti u Proračun Zagrebačke županije za 2021. godinu, niti je uvrštena u projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu, a vodeći se činjenicom kako je prošlo više od 10 godina od kada radimo na projektu kojeg se iz nekog razloga stopira, jednostavno nemamo više ni jedan razlog vjerovati Županu Kožiću. Sporazum nam daje sigurnost da budućnost škole neće ostati na predizbornom obećanju i to je ono što županu očito ne paše“.

Gradonačelnik

WebGis Business Zone Jalševac

Your bussines friendly town

Vodič za investitore

Vrijeme danas

 • 0°C
 • Vjetar: 0 km/h
 • Vlažnost: 0 %

Kontakt centar

 • GRAD JASTREBARSKO
 • A. Strossmayerov Trg 13
 •     10450 Jastrebarsko
 • T. 01 6281 110
 • E. info@jastrebarsko.hr
captcha Nečitko? Promijenite tekst.

Lokacija i karta grada

 • UDALJENOST OD
  VEĆIH GRADOVA
 • Zagreb: 36 km
 • Ljubljana: 133 km
 • Graz: 193 km
 • Rijeka: 132 km
 • Budimpešta: 372 km
 • Split: 344 km

Newsletter

TV kanal

 • Aktivnosti u 771. godini grada Jastrebarskog
  • 13.11.2020.
  • Aktivnosti u 771. godini grada Jastrebarskog
ostali video materijali

Pratite nas i na...

Grad prijatelj djece
Valid HTML 5! evolare group